Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Het geeft u een indruk van onze ambities voor het project, de omgeving, de appartementen en een aantal van de opties. De afgebeelde tekeningen en plattegronden zijn impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de appartementen. De koopovereenkomst met de daaraan gekoppelde documenten zijn uiteindelijk de geldende en daarmee bepalende contractstukken.